Четвртак, 22. Јун 2017.

"PRESERVATION AND IMPROVEMENT OF THE ENVIRONMENT IN THE CROSS-BORDER REGION THROUGH COMPOSTING OF BIODEGRADABLE WASTE"

Информације о пројекту

Основне планиране активности укључују: истраживање јавне информисаности у оба циљна региона у вези компостирања биоразградивог отпада, управљање отпадом и анализа потреба; одржавање информативне конференције за представљање резултата истраживања; организовање дана информисања у окрузима Видин и Бор за популаризацију корисности компостирања; набавку опреме за компостирање - компостера и секача; одржавање обуке „Политика без отпада и мудра решења за управљање отпадом; израду прекограничног плана управљања биоразградивим отпадом; израду финалане прекограничне процене ефеката компостирања и организацију завршне конференције за презентацију резултата пројекта.


СТУДИЈА СЛУЧАЈА 

 Прекогранични план за управљање биоразградивим отпадом

Финални извештај

Финални извештај резиме

 

 

 

 


 Промо конференција, Кладово, 05.05.2017.год.

 

 


Информативна конференција, Кладово, 16.05.2017.год.

 

 


Инфо дан,Корбово, 12.06.2017.год

 


Инфо дан,Brza Palanka, 13.06.2017.год.