Вести - Издвајамо

Етно фестивал источне Србије 20.- 23. јул 2017.

Четвртак, 13. Јул 2017.
 

Детаљније

Расписани су избори за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији за 24. април 2016. године.

Понедељак, 07. Март 2016.
 

Дана 07.03.2016.год. расписани су избори за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији за 24. април 2016. године.             На основу Закона о локалним изборима органи за спровођење избора су изборна комисија...

Детаљније

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „НАСЕЉЕ ТЕКИЈА“

Четвртак, 18. Јун 2015.
 

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „НАСЕЉЕ ТЕКИЈА“ преузмите ОВДЕ. Стратешка ПДР Текија преузмите ОВДЕ. ПЛАН ЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "Насеље Текија" у општини Кладово - СВЕСКА 1 - преузмите ОВДЕ. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА  преузмите ОВДЕ.

Детаљније

ПДР ПРВРЕДНА ЗОНА КЛАДОВО

Четвртак, 18. Јун 2015.
 

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПРИВРЕДНА ЗОНА КЛАДОВО“ У КЛАДОВУ преузети ОВДЕ. ПДР ПРВРЕДНА ЗОНА КЛАДОВО ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ГРАФИЧКИ ДЕО

Детаљније

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (По+П+4) на кп.бр.4216 и 4217 КО Кладово

Петак, 22. Мај 2015.
 

  Петак  22.мај 2015.године ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КЛАДОВО  Република Србија Одељење за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора Одељење за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора Општинске управе Општине Кладово на основу члана 63. Закона о планирању и...

Детаљније

ПОНАВЉАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА „ПРИВРЕДНА ЗОНА КЛАДОВО“ У ОПШТИНИ КЛАДОВО

Понедељак, 06. Април 2015.
 

Одељење за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора Општинске управе Кладова, по обављеној стручној контроли НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА„ПРИВРЕДНА ЗОНА КЛАДОВО“ У ОПШТИНИ КЛАДОВО од стране Комисије за планове, на основу члана 50. и 51. 54. Закона о планирању и...

Детаљније

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА У ФУНКЦИЈИ ХРАМА СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЈА

Понедељак, 06. Април 2015.
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КЛАДОВО Одељење за урбанизам, грђевинарсво и послове управног надзора   Сходно Закону о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС,...

Детаљније

ОДЛУКА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2015. ГОДИНУ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

Петак, 27. Март 2015.
 

Комисија за спровођење поступка за доделу средстава из буџета општине Кладово у 2015.години за подстицање пропграма/пројеката од јавног интереса, које реализују удружења грађана, формирана Решењем Општинског већа општине Кладово број: 02-8/2015-II од 19.фебруара 2015.године, након спроведеног...

Детаљније

Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Петак, 27. Март 2015.
 

Овим Решењем именује се Комисија за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката ради осваривања јавног интереса у области јавног информисања за 2015.годину  на територији општине Кладово и израду предлога о додели средстава, у саставу: - Јованка Стефановић Станојевић, на...

Детаљније

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2015.ГОДИНУ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

Понедељак, 23. Фебруар 2015.
 

Расписује се конкурс за доделу средстава буџета општине Кладово за 2015. годину у укупном износу од 5.700.000,00 динара  за финансирање односно суфинансирање програма од јавног интереса  удружењима грађана у следећим областима: -  унапређење привредног амбијента 350.000,00 динара,...

Детаљније

Видео вести

Председник општине Кладово

Погледајте

AIESEC U KLADOVU

Погледајте

ПОМОЋ КЛАДОВУ

Погледајте