Понедељак, 24. Фебруар 2020.

ЗАВРШЕНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА

На завршној јавној расправи руководиоци одељења Општинске управе, представници правних и физичких лица  подржали су Нацрт Локалног акционог плана запошљавања општине Кладово за 2020. годину, у коме су садржани приоритети запошљавања. За ту намену из буџета локалне самоуправе у текућој години опредељено је пет миолина динара. За реализацију програма Стручна пракса за младе који је усмерен на лица са евиденције Испоставе  Националне службе за запошљавање, без радног искускуства у струци или на она која немају радног искуства у својству приправника издвојено 3 милиона динара, док је за субвенције послодавцима  за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих опредељено 2 милиона динара. Нацрт Локалног акционог плана запошљавања биће прослеђен Општинском већу, а након утврђивања Предлога одлуке документ ће бити упућен скупштини општине Кладово на разматрање и усвајање.