Среда, 11. Септембар 2019.

Запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих

У оквиру реализације програма за  запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих  отварањем нових радних места, Национална служба за запошљавање Филијала Бор и општина Кладово уручили су Уговоре о додели  субвенција приватним послодавцима у једнократном износу од 200.000 динара. Уговори су потписани са 10 послодаваца код којих ће 11 лица бити радно ангажовани најмање годину дана.

-Та мера запошљавања финансира се са 2,2 милиона динара,јер је за ту намену локалним акционим планом запошљавања предвиђено финансијско учешће општине Кладово из буџета за 2019. годину  у износу од 1,2 милиона динара док ту меру Национална служба за запошљавање финансира са додатних милион динара- истакла је  Лидија Начић директорка Филијале НСЗ Бор У августу  је  на евиденицији Испоставе  Националне службе за запошљавање у Кладову регистровано  1448 незапослених лица или 35 мање него у јулу подаци су Филијале Националне службе Бор која заједно са локалном самоуправом мером низом конкретних мера активне политике запошљавана чини  напоре да се смањи број оних који немају радну књижицу код послодаваца.

-Отварање нових радних места за лица из категорије теже запошљивих једна је од мера активне политике запошљавања Националне службе са позитивим искуствима коју је препознала и локална самоуправа. Веома смо задовољни сарадњом са  НСЗ  са којом заједно радимо да се смањи број незапослених лица. Општина Кладово расписала је још два јавна позива Стручна пракса програм за стручнo оспособљавање младих  без заснивања радног односа и јавни позив за запошљавање лица старијих од 50 година из категорије дугорочно и теже запошљивих. Наша је намера да низом конкретних мера решимо њихов статус-нагласила је Невенка Болдорац из кабинета председника општине Кладово.