Петак, 05. Фебруар 2016.

Важност влажних станишта

Поводом 2. Фебруара, Светског дана обележавања влажних станишта- Дан Рамсара, у Дому културе је одржан скуп који указује на значај влажних подручја и на неопходност њиховог очувања.  Скупу су присуствовали представници Министва пољопривреде и заштите животне средине  и представници Завода за заштиту животне средине Србије, председник општине Кладово др Драган Будујкић, директорка Туристичке организације Невенка Болдорац, наставниц и професори биологије, заинтересовани грађани за ту тему и медији . Такође, гости из суседне Румуније, из Музеја, такође су присуствовали овом скупу чиме је скуп добио и међународни карактер.

Светски дан влажних подручја има слоган ``Мочваре за нашу будућност``, будући да влажна подручја су од суштинског значаја за опстанак ретких и угрожених дивљих врста и она представљају драгоцене резервоаре подземних и површинских вода а поред тога су значајна јер регулишу поплаве, ублажавају екстремне водостаје, смањују ерозију обала, представљају пречишћиваче вода, учествију у природној регулацији климе и одржавају равнотежу екосистема и укупног живог света.

После радног дела скупа под слоганом :``Влажна станишта- развојна  шанса за локалне заједнице``, организовано је посматрање птица на локалитету ``Рибњак Мала Врбица`` које се може уврстити у туристичку понуду посматрања птица. мала Врбица  је међународно  значајно подручје за птице на чијем станишту има  140 регистрованоих птица од којих су 80 гнездарице . Сектор ``Ђердапа`` са својим природним вредностима убраја се у међународно важна подручја за птице и центре европског биодиверзитета и зато је номиновано за упис  на Листу међународно значајних влажних станишта. Низводно од хидроцентрале значајан је и локлаитет Кладовска пешчара станиште са 63 врсте биљака од којих је 15 заштићено а ``пешчарски каранфил``( dianthus giganteiformis subsp. Kladovanus) је биљка која се налази само у овом делу Србије.