Четвртак, 16. Јул 2020.

УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2019. ГОДИНУ

На седници Скупштине општине Кладово, усвојен је завршни рачун буџета општине Кладово за 2019. годину. У претходној години укупна реализација текућих прихода и примања по свим изворима финансирања заједно са пренетим средствима из 2018. износила је 786.633.000 динара. Сa обзиром на то да су у 2019. години укупни расходи и издаци по свим изворима били 780.313.000 динара забележен је суфицит од 6.320.000 динара.

Позитивно мишљење на завршни рачун буџета општине Кладово за 2019. годину, дала је надлежна екстерна ревизија, нагласила је Андријана Антић, руководилац буџета општине Кладово. Извршење свих прихода у општинској каси у 2019. години реализовано је са 85 одсто од плана који је био 923,6 милиона динара, док су расходи у односу на планиране остварени са 84,49 одсто, појаснила је Андријана Антић.

Чланови Скупштине усвојили су и предлог Одлуке о локалним комуналним таксама, која предвиђа смањење таксе за мај и јун за 50 одсто угоститељима који плаћају закуп за летње баште на основу коришћења јавних површина.