Петак, 31. Мај 2019.

УСВОЈЕН ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

На седници Скупштине општине одборници су усвојили завршни рачун буџета општине Кладово за 2018. годину уз констатацију да је у претходној години  укупно остварење текућих прихода и примања износило 764.838.000 динара  јер су  реализовани  са 74 одсто од плана који је био 982,6 милиона динара.

 С обзиром да су у 2018. години текући расходи и издаци били 704.658.000 динара односно 70 одсто од плана  разлика између укупних примања и издатака је 60.180.000 динара. Ревизију финасијског извештаја урадила је екстерна ревизија уз констатацију да су се средстава трошила искључиво наменски  у складу са законским одредбама тако да је пословање локалне самоуправе у претходној години добило високу оцену- казала је Андријана Антић руководилац буџета општине Кладово.

Једногласну подршку одборника добио је и  предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о  буџету општине Кладово за 2019. годину којом су буџетски приходи повећани за 60 милиона динара, тако да приходна страна општинске касе за 2019. годину износи 908.455.678 динара. Новац опредељен ребалансом трошиће се наменски .

 За финасирање радова на  "Визитор центру" у оквиру пројекта прекограничне сарадње "Наслеђа на граници Дунав" определили смо износ од 31,5 милиона динара. План је да се 12,5 милона динара определи за асфалтирање улица у селима, а изградња платоа и аутобуског стајалишта код Дома културе у Кладову финансираће се са 2,5 милиона динара, 2 милиона динара опредељено је за сталне трошкове чишћења града и одржавање зелених површина, а по милион динара за наводњавање зелених површина и активности Савета за безбедност саобраћаја.  За  куповину уџбеника у наредној школској години за све ученике првог разреда и за реализацију пилот пројекта продужене наставе у основним школама определили смо 1,5 милиона динара- поручио је са скупштинске говорнице Саша Николић председник општине Кладово.

Подршку ребалансу буџета дали су и одборници СПС-a уз сугестију да се максимална пажња посвети социјалном аспекту збрињавања становништва из  ризичних категорија, младих и деце јер је то наша обавеза, истакао је Радован Арежина шеф одборничке групе социјалиста.

Одборници локалног парламента позитивно су се изјаснили о предлогу Пословника Скупштине општине Кладово који је усаглашен са одредбама Закона о локалној самоуправи и Статутом општине Кладово. На мајском заседању је усвојен је и предлог одлуке о такси превозу на територији општине Кладово у којој су поред општих садржане и одредбе о условима, начину и ценама услуга за обављање услуге такси превоза и лимо сервиса. Чланови Скупштине  позитивно су се  изјаснили и о Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кладово за ову годину.