Среда, 16. Децембар 2020.

УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ

На децембарском заседању одборници Скупштине општине Кладово одлучили су већином гласова, да планирани приходи и примања буџета за 2021. годину буду 810.266.000 динара. Буџет за следећу годину био је тема јавне расправе, социјално и развојно орјентисан, израђен на основу пројекције остварења прихода и креиран је реално. Приходи су избалансирани и уравнотежени са расходима и усмерен је на побољшање квалитета живота грађана. 

Планирани приходи и примања у 2021. години биће мањи за 111 милиона динара у односу на ову годину. То је резултат актуелне
епидемиолошке ситуације због које се очекује мање остварење општих и прихода по основу донација од међународних организација, нагласио је у експозеу Саша Николић, председник општине Кладово. Он је навео да се код општих прихода очекује смањење за 41,6 милиона динара, сопствени приходи биће мањи за пола милиона динара, на име прихода од донација међународних организација очекује се минус од 40,4 милиона динара, док се умањење код трансфера од осталих нивоа власти планира у износу од 10,9 милиона динара.

Усвајање буџета један је од најзначајнијих корака када је реч о функционисању локалне заједнице. У изради буџета за наредну годину у целости су испоштована упутства и смернице Министарства финансија и спроведена је процедура која је у служби креирања квалитетне Одлуке о буџету Општине Кладово за 2021. годину. Укупно планирани приходи и примања су пројектовани на 810,2 милиона динара и усаглашени су са расходима у истом износу, чуло се са скупштинске говорнице.

За инвестиције у наредној години определили смо 121,4 милиона динара, за санацију кровова у основним школама "Стефанија Михајловић" у Брзој Паланци и Средње школе у граду обезбеђено је по 8 милиона динара. За поправку улица и путева, као и за асфалтне радове определили смо 45 милиона динара, рекао је Николић. Истакао је да је 10 милиона динара планирано за уређење тврђаве Фетислам у оквиру радова са партнерима који учествују на обнови средњовековног здања и додатних 4,4 милиона динара за изградњу парковског мобилијара и расвете.

За текуће поправке и одржавање објеката месних заједница планирано је 5 милиона динара, док ће се радови на изградњи водоводне инфраструктуре финансирати са 20 милиона динара. Николић је истакао да је на расходној страни 10 милиона динара опредељено за израду пројектно-техничке документације за капиталне инвестиције јер је то замајац за улагања која ће у следећој години бити приоритена.

На последњем овогодишњем скупштинском заседању усвојени су Програми рада јавих предузећа и установа за 2021. годину чији је оснивач локална самоуправа, односно јавних предузећа "Комуналац" и "Јединство" , Центра за културу, ТОО Кладово и Предшколске установе "Невен". Чланови Скупштине дали су сагласност на предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Кладово за 2020. годину. На децембарској седници усвојен је и предлог Одлуке о покретању израде Плана развоја општине Кладово  за период од 2021. до 2031. године. На седници Скупштине општине Кладово усвојен је и кадровски план Општинске управе за 2021. годину.