Петак, 17. Јануар 2020.

Upitnik „Stavovi privrede o poslovnom okruženju u opštini Kladovo

Поштовани,

Општина Кладово и Стална конференција градова и општина (СКГО) уз подршку Шведске Владе, реализују активност која за крајњи циљ има унапређење пословног окружења кроз сталну сарадњу са пословном заједницом у Кладову и успостављање Пословног савета.

Пословни савет општине Кладово формиран je 24. децембра 2019.године. Већина чланова Пословног савета општине Кладово су представници привреде, а сам савет представља спону између привреде и општине, с циљем заједничког креирања и доношења важних одлука из надлежности локалне самоуправе, а које се односе на привреду локалне заједнице.

Како би поменута сарадња била што ефикаснија желимо да на основу анализе мишљења пословних субјеката наше локалне заједнице, заједно утврдимо приоритете.

Молимо вас да попуните упитник који се налази у прилогу. Важно је да напоменемо да ће подаци из упитника бити коришћени искључиво у сврху израде збирне анализе о ставовима о пословном окружењу у општини и неће бити објављивани као појединачни ставови.

Молимо Вас да упитник до 31. јануара попуните и пошаљете нам на следећу адресу: antakl@kladovonet.com

Након обраде свих упитника, обавестићемо Вас о ставовима које су анкетирани привредници изнели као и о наредним активностима.

Срдачно,

ПРЕДСЕДЕНИК ОПШТИНЕ
Саша Николић


Upitnik „Stavovi privrede o poslovnom okruženju u opštini Kladovo