Понедељак, 17. Јун 2019.

Седница већа

На седници Општинског већа усвојен  је предлог  Одлуке  о одређивању локација  за постављање плутајућих објеката  за депоновање и сепарацију  речних агрегата односно песка и шљунка, као и  План локација  за њихово постављане у којем је дефинисано да се одређују две постојеће локације у градскоj зони и три  на рубном подручју  пловног пута Дунавом у општини Кладово. Подршку већника добио је и предлога Одлуке о управљању пијацама која је усаглашена са одредбама закона које дефинишу комуналну делатност. Једногласну подршку чланова Општинског већа добила је и Одлука о цени такси превоза путника на територији општине Кладово. Тарифа за полазак у периоду од 5 сати до 22 часа је 100 динара, за пређени километар износ је 50 динара, у ноћним условима плаћа се 75 динара, док се време чекања  рачуна  10 динара за минут, односно 600 динара за час, предвиђено је у ценовнику услуга. На седници већа усвојен је и Оперативни план за одбрану од поплава за водотокове другог реда на подручју општине Кладово за 2019. годину који су у надлежности локалне самоуправе. Одлука је усаглашена са одредбама Закона о водама.