Петак, 30. Март 2018.

СЕДНИЦА СО КЛАДОВО БЕЗ ДЕЛА ОПОЗИЦИЈЕ

 На седници локалне Скупштине на којој нису били присутни одборници

СПС усвојен је   други овогодишњи ребаланс буџета општине Кладово за

2018. годину . Повећања на приходној страни општинске касе нема  већ

се у оквиру утврђених износа  спроводи прерасподела .Износ за

изградњу аква-парка је преполовљен јер је 20 од планираних 40

милона динара опредељено за друге намене.

-  За накнаду одборницима и већницима  и за куповину лаптопова

члановима локалног парламента одређен је укупан износ од 4,5  милиона

динара Донација за адаптацију школе у Косовској Митровици је 3 милона

динара,

за израду пројектне документације и за друге услуге издвојено је по 5

милиона динара, а за трошкове у култури додатних милон динара, док је

текућа резерва 1.420.000 динара. Месечна надокнада одборницима и

већницима повећана је за по 5000 динара и сада износи 15.000 односно

20.000 динара-казао је Славиша Туфајевић председник СО Кладово.

Одборници СПС нису учествовали у раду седнице СО Кладово иако су

уредно добили позив за скупштинско заседање, казао је новинарима

Славиша Туфајевић председник локалног парламента.

- Који су мотиви за ту одлуку није ми познато, иако су чланови СПС

учествовали у раду седнице Већа и надлежних скупштинских комисија које

су претходиле седници локалног парламента- додао је Туфајевић.

На  скупштинском заседању подршку су добили Извештаји о раду у 2017.

години ТОО Кладово и  ЈП "Јединство", а одборници су се  позитивно

изјаснили о прихватању прекограничне сарадње са Румунијом  у оквиру

реализације шест пројеката.

Зелено светло одборника добио је  предлогу Одлуке о братимљену

општине Кладово са општином Косовска Митровица.

-Том одлуком шаљемо сигнал подршке србима  који живе у јужној Српској

покрајини - нагласио је  је Радисав Чучулановић и  д одао да ће

општина Кладово са 3 милиона динара учествовати у реконструкцији

школске зграде повржине 784 метра квадратна  за  чију попоравку је

потребно обезбедити укупно 17 милиона динара. У реализацији тог

пројекта неће изостати ни донаторска средства наших пријатеља из

неколико градова из нама суседне Румуније, поручио је са скупштинске

говорнице Чучулановић

На седници СО Кладово одборници су  усвојили  предлог Пројекта јавног

приватног партнерства  реконструкције, рационализације  и одржавања

система јавне расвете у граду и у насељима у општини Кладово, као и

предлог одлуке  о општим правилима  кућног реда у стамбеним и

стамбено-пословним зградама на подручју општине Кладово

која је усаглажена са одредбама Закона о становању. Подршку је добио

и закључак о изградњи саобраћајног коридора "Исток".