Петак, 30. Аугуст 2013.

Седница Скупштине општине Кладово

 

 

 

На седници Скупштине општине Кладово одборници су подржали предлог решења о именовању директора три јавна предузећа. На конкурс је пристигло 14 пријава, а комисија је разматрала четири које су испуниле законом предвиђене критеријуме. На нове четири године постављени су досадашњи директори: Никола Думитрашковић (ЈП Комуналац), Зоран Петровић (ЈП Јединство), Бранислав Мајкановић(Дирекција за планирање, изградњу и урбанизам).

 

 

 

 

На дневном реду био је и ребаланс буџета, а средства су повећана у укупном износу од 14.650 милиона динара, од чега се 4 милиона очекују од трансфера из републичког бужета, а преостали износ од прихода на основу пореза на зараде. Овим повећањем укупна буџетска средства су 760.472 милиона.