Четвртак, 20. Децембар 2018.

Седница привременог органа

Привремени орган општине Кладово усвојио је буџет за 2019. годину

којим су планирани приходи у износу од  834.197.266 динара. Буџетски

приходи износиће   682,6 милиона динара,у  општинску касу се  из ове у

наредну годину преноси сума од 95 милиона динара, приходи од донација

биће 50 милиона динара , приходи на име транфера у наредној години

износиће  5.350.000 динара  док  су укупни сопствени приходи корисника

буџета око милион динара. Буџет за 2019. је инвестициони, социјално

и развојно оријентисан, јер је реалан и с обзиром да су приходи

избалансирани  и уравнотежени са расходима намера је  да се  побољша

квалитета живота грађана..

- За инвестиције у наредној години определили смо 223.764.500 динара,

за редовно функционисање месних заједница 22 милиона динара, 19

милиона динара је издвојено за подстицаје у пољопривреди, повећаћемо

и издвајања за социјална давања, 13 милиона динара издвојили смо за

реконструкцију градске зелене пијаце, док смо финансирање спортских

активности увећали за 10 одсто а то износи   22 милиона динара.

Активности ТОО Кладово финасираће се са додатних 9 милиона динара, јер

смо ту област таргетирали као  замајац развоја- образложио је расходну

страну општинске касе Саша Николић заменик председника Привременог

органа општине Кладово и додао да је  усвајање буџета један је од

најзначајнијих корака када је реч о функционисању локалне заједнице.

Николић је истакао да је  на расходној страни 40 милиона динара

опредељено  за израду пројектно-техничке документације за капиталне

инвестиције јер је то  замајац за  улагања која ће у следећој години

бити приоритена.  На  седници Привременог органа општине Кладово

усвојен је и кадровски план Општинске управе за 2019. годину, као и

програми рада  и пословања јавних предузећа и установа чији је

оснивач локална самоуправа. Активности су  образложили вд директори

јавних предузећа  " Комуналац" и "Јединство" и директори ТОО Кладово и

Центра за културу.