Понедељак, 21. Мај 2018.

Седница Општинског већа

На 60 седници Општинског већа у Кладову већници су једногласно усвојили  Нацрт завршног рачуна  буџета општине Кладово за 2017. годину. Укупни буџетски приходи су 628,4 милиона динара и у односу на планирана средства реализовани су са 77,5 одсто, расходи су 544,3 милиона динара или 67 одсто од плана тако да је у општинској каси у минулој години забележен суфицит од 83,8 милиона динара за колико су приходи већи од трошкова. Подршку чланова општинског већа добио је и предлог годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кладово за 2018. годину за 1701 хектар колико ће бити понуђено на јавној  лицитацији за  закуп.

 После доста полемике подршку већника добио је и   Извештаји о зимском одржавању улица и путева пре ванредне ситуације трошкови су 3,8 милиона динара, док је трошковник  за време ванредне ситуације 1.150.000 динара и радови у том периоду биће финансирани из сталне резерве буџета општине Кладово.  На седници Општинског већа усвојен је Извештај о пословању ЈП "Комуналац" у 2017. години  и дата је сагласност да се у складу са Уредбом Републичке владе запосленима у том предузећу исплати једнократна новчана помоћ у износу од 41.800 динара уз препоруку Саше Николића повереника и  чланова Општинског повереништва СНС Кладово да се директор и извршни директори Комуналца свог дела надокнаде  одрекну у корист радника са најнижим примањима. Већници су дали сагласност на Одлуку о расподели  добити  ЈП "Јединство" у износу од 1,3 милиона динара по финансијском извештају за 2017. годину.