Четвртак, 03. Септембар 2020.

СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На одржаној седници Општинског већа, једногласно је усвојен Извештај о извршењу буџета општине Кладово за првих шест месеци ове године. У анализираном периоду, укупни приходи по свим изворима финансирања реализовани у износу од 378.323.868 динара или 46 одсто у односу на план, док је извршење укупних расхода и издатака буџета општине Кладово у периоду јануар - јун текуће године 269.328.686 динара или 30,21 одсто у односу на план. Највеће остварење имали су буџетски приходи 46,71 одсто и већи од прописане динамике (43 процента) за тај период у години - појаснила је Андријана Антић, руководилац буџета општине Кладово.

Чланови Општинског већа усвојили су Програм подршке за спровођење пољопривредне и политике руралног развоја у општини Кладово за 2020. годину на који је сагласност дало ресорно министарство. За спровођење мера програма планирана су средства у износу од 14,3 милиона динара. Максимални укупни износ подстицаја по захтеву је 500.000 динара, а конкурс је отворен до 3. октобра.