Уторак, 01. Октобар 2019.

Седница Општинског већа

На седници Општинског већа у Кладову, којом је председавао Саша Николић председник општине, једногласно је усвојена Одлука о измени буџета општине Кладово за 2019. годину.

Измене неће утицати на повећање прихода који остају у износу од 913,4 милиона динара, јер је обављено препакивање унутар економске класификације буџетских примања и расхода. Ребаланс ће допринети несметаном функционисању корисника средстава буџета до краја календарске године, нагласила је Андријана Антић руководилац буџета општине Кладово и појаснила, да је у делу прихода повећање у износу 3.194.650 динара у оквиру трансфера које Република Србије уплаћује Центру за социјални рад на име спровођења програма за обуку герoнто домаћица. У буџету општине Кладово биће опредељена и финансијска средства у оквиру реализације три пројекта из области туризма, заштите животне средине и управљања ризицима у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија. Вредност тих пројеката је 12.234.000 динара - додала је Андријана Антић.

Чланови Општинског већа усвојили су и предлог Одлуке о месним заједницама која је усаглашена са Законом о локалној самоуправи. Подршку је добила и Одлука којом се утврђује одређивање назива улица и засеока нa подручју општине Кладово. На седници је усвојен и предлог Одлуке којом се уређују и обезбеђују услови и начин коришћења места на локацијама на којима се постављају плутајући објекти на водним површинама на територији општине Кладово. Већници су дали подршку Програму зимског одржавања путева на подручју општине Кладово у којој су садржани приороитети. Путне правце првог и другог реда чистиће зимска служба са Караташа, док ће локална самоуправа бринути о проходности 60 километара улица и тротоара у граду, као и о 150 километара локалних и некатегорисаних путних праваца. За ту намену на залихама има 20.450 килограма индустријске соли и до почетка зимске сезоне која стартује 15. новембра ове и траје до 1. априла наредне године, биће набављено 60 кубика ризле гранулација од 4 до 8 милиметара. На седници Општинског већа усвојени су Програм, Извештај о раду и план рада ПУ “Невен” као и измене и допуне Статута ЈП “Комуналац”.