Петак, 19. Април 2013.

Седница Општинског већа

 

На седници Општинског већа општине Кладово, одржаној 18. априла, чланови су разматрали предлог о изменама Одлуке о буџету општине Кладово за 2013. годину, предлог о изменама Одлуке о стопи пореза на имовину, измени Одлуке о комуналним таксама на територији општине Кладово, допуни Одлуке о постављану мањих монтажних и других објеката и уређаја на јавним површинама, предлог решења о образовању комисије за именовања општине Кладово, као и годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Кладово за 2013. годину. Чланови већа набројане предлоге су утврдили и упутили на разматрање Скупштини општине Кладово. 

 

 

Остали предлози дневног реда су прихваћени, а односе се на решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини, решења о давању у закуп површине јавне намене и предлога Комисије за техничко регулисање саобраћаја на територији општине Кладово.