Четвртак, 14. Мај 2020.

Санација коловоза у Дунавској улици

Фирма „Штрабаг“ започела је са радовима на санацији коловоза државног пута 2.А реда број 167 на делу Дунавске улице у Кладову. Санираће се 300 метара Дунавске улице и раскрсница Дунавске са улицом Стефаније Михајловић а радови подразумевају скидање старог површинског слоја асфалта и асфалтирање у слоју дебљине 4 центиметра са бетон - асфалтом. Након санације коловоза у Дунавској улици, настављају се радови у Великој Врбици.

Инвеститор је ЈП „Путеви Србије“ а радови који се изводе су део санирања коловоза државног пута Кладово-Корбово-Милутиновац.