Понедељак, 19. Аугуст 2013.

Реконструкција тротоара и зелених површина у улици 22.септембар

 

 

 

У току је реконструкција тротоара и зелених површина у улици 22.септембар ,испред објекта Основне школе. Уклоњен је постојећи асфалт у дужини од 205 метара и и насипан туцаник са припремом за постављање коцки.Такође је постављен ивичњак целом дужином и дотеран хумус за зелене површине. Због ђака, уведени су естетски елементи у боји са детаљима мозаика који осликавају сунце и лептире.