Понедељак, 10. Јун 2013.

Реконструкција тротоара и зелених површина

 

 

У току је израда пројектне документације за реконструкцију тротоара и зелених површина у улици 22.септембар ,испред објекта Основне школе.Аутор пројекта је Нинушка Пешић дипл.инг арх. у Дирекцији за планирање и изградњу „Кладово“.Постојећи асфалт ће се уклонити у дужини од 205 метара и ради ће се бетонске призме,уз задржавање постојеће ширине.Због ђака, уведени су естетски елементи у боји са детаљима мозаика који осликавају сунце и лептира. Постојећи дрворед се задржава,посадиће се нове саднице и трава.Овим пројектом је обухваћена и реконструкција зелене површине ,уз објекат школе,која ће бити обогаћена цвећем и новим травнатим партером.Пројектом је планирана изградња и постављање заливног система.Пешачки прилази се такође реконструишу и добиће нови изглед који наглашава архитектуру објекта.