Петак, 15. Мај 2020.

Реконструкција тротоара главне улице у Кладову

У циљу лепшег и безбеднијег Кладова, започели су радови на реконструкцији тротоара десне стране улице 22.септембра од улице Обилићеве до раскрснице са улицом Стефаније Михајловић. Радови подразумевају санацију и реконструкцију постојећег тротоара са бехатон плочама и изградњу нових паркинг места.

Извођач радова је „Гаман“ д.о.о.  а инвеститор је Општина Кладово.