Уторак, 08. Октобар 2019.

РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА

У сали Општинског већа у Кладову заменик председника општине Милисав Ратопекић уручио је Решења власницима регистрованих газдинстава који су добили средства за унапређење пољопривредне производње.

Субвенције су одобрене повртарима, сточарима и пчеларима који су испунили услове за финансијску подршку. Ове године за подршку пољопривредној производњи из буџета локалне заједнице је одвојено 15,3 милиона динара, јер пољопривреда представља један од три стуба на којима се темељи развој општине Кладово. Подстицаји у пољопривреди одобрени су за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, за одрживо коришћење пољопривредног земљишта, за инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и за економске активности у оквиру подизање конкурентности производње по методологији садржаној у Правилнику који је добио сагласност ресорног министарства.