Понедељак, 07. Март 2016.

Расписани су избори за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији за 24. април 2016. године.

Дана 07.03.2016.год. расписани су избори за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији за 24. април 2016. године.

            На основу Закона о локалним изборима органи за спровођење избора су изборна комисија јединице локалне самоуправе и бирачки одбори.

            У складу са својим овлашћењима Изборна комисија општине Кладово је данас одржала седницу  на којој је прописан облик и садржај образаца за потпис бирача који подржавају изборну листу који се могу преузети на овом сајту.

            Изборна листа доставља се изборној комисији најкасније 15 дана пре дана одређеног за одржавање избора.

Уз изборну листу изборној комисији доставља се документација, и то :

  1. Потврда о изборном праву за сваког кандидата са изборне листе, у којој је назначено име и презиме, датум рођења, занимање и јединставени матични број кандидата, не старија од 6 месеци ( потврда се издаје на обрасцу надлежног органа- Општинска управа);
  2. Писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру ( образац СО-4/16)
  3. Потврда о пребивалишту кандидата на обрасцу надлежног органа, не старија од 6 месеци;
  4. Писмена сагласност носиоца листе ( образац СО-3/16);
  5. Овлашћење лица које подноси изборну листу (образац СО-2/16);
  6. Уверење о држављанству на обрасцу надлежног органа, не старије од 6 месеци;
  7. Потписи бирача који су подржали одређену изборну листу, списак бирача који подржавају листу (Образац СО-5/16), Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата ( Образац СО-6/16).

Образац СО 1/16- Изборна листа.

 

      Подносилац изборне листе  поред наведених образаца мора да унесе податке о бирачима који подржавају изборну листу у "Excel" табели (Шаблон за проверу потписа) на начин прописан упутством (Упутство за попунјаванје табеле).Сви обрасци се подносе у електронском облику "нарезани"  на ЦД_у.