Понедељак, 02. Март 2020.

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године.