Среда, 14. Децембар 2016.

Р Е Ш Е Њ Е О ПОПУЊАВАЊУ РАДНИХ МЕСТА ИНTЕРНИМ КОНКУРСОМ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЛАДОВО

На основу члана 3. Уредбе о интeрном конкурсу („Службени гласник РС“, број 17/16), члана 2.  Одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени лист општине Кладово,  број 1/16, 7/16 и 13/2016) и Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и општинском правобранилаштву општине Кладово број: 110-18/2016-II од 06.12.2016. начелник Општинске управе Кладово, доноси:

 Р Е Ш Е Њ Е   О ПОПУЊАВАЊУ РАДНИХ МЕСТА ИНTЕРНИМ КОНКУРСОМ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЛАДОВО