Уторак, 28. Фебруар 2017.

Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ

ОДЛУКAО РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА  ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА  ЗА  2017.ГОДИНУ

ИЗЈАВА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ 1 - ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

ОБРАЗАЦ  1a

ОБРАЗАЦ  2 -НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАJ


Општинско веће општине Кладово  поступајући по примедби Асоцијације независних електронских медија (АНЕМ), извршило је исправку неправилности у  ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2017.ГОДИНИ. Документ можете погледати и преузети ОВДЕ