Петак, 27. Март 2015.

Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Овим Решењем именује се Комисија за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката ради осваривања јавног интереса у области јавног информисања за 2015.годину  на територији општине Кладово и израду предлога о додели средстава, у саставу:

- Јованка Стефановић Станојевић, на предлог Удружења новинара Србије(УНС)

- Јелена Бујдић Срећковић, на предлог Независног удружења новинара Србије и

        Независног друштва новинара Војводине (НУНС и НДНВ)

- Драгана Сотировски, медијски стручњак- новинар, по пријави за рад у Комисији. 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА можете преузети овде.