Петак, 04. Септембар 2020.

Програм стручне праксе за 12 незапослених Кладовљана

У оквиру реализације програма стручнe праксe, општина Кладово и Филијала Националне службе за запошљавање Бор потписали су уговор са 7 послодаваца код којих ће се 12 незапослених Кладовљана усавршавати за самосталан рад у струци без заснивања радног односа. Стручна пракса, једна је од мера активне политике запошљавања са позитивим искуствима коју је препознала и локална самоуправа која се ангажује у решавању радног статуса младих Кладовљана на почетку њихове радне каријере, па је за ту намену из буџета за 2020. годину определила 3 милиона динара. Реч је о програму који је усмерен на лица са евиденције Националне службе за запошљавање, без  радног искуства и важан је за младе људе без посла.

``То је наш стратешки циљ, јер желимо да помогнемо младим људима да стекну неопходна радна искуства и да остану да живе и раде у родном граду. Осим стручне праксе важан је и Програм Владе Републике Србије "Моја прва плата" који се односи на стручно оспособљавање 10.000 младих до 30 година јер се и на тај начин повећају могућности за  запошљавање``- рекао је Саша Николић, председник општине Кладово.