Уторак, 13. Фебруар 2018.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА "КАРПАТСКИ КОНТАКТ"

У среду од 11 сати на прес конференцији у Кладову биће представљен пројекат" Карпатски контакти" који се реализује у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија. Намера пројекта је подршка развоју локалног туристичког пословања и одрживо коришћење природног и културног наслеђа кроз израду оквира и смерница и спровођење едукација за нови туристички производ у прекограничном планинском туризму у општинама  Кладово, Мајданпек, Бор и Неготин. То подразумева

спровођење истраживања "Стање у области планинског туризма у Карпатском прекограничном  подручју  Румунија-Србија", израду  Студије  као и израду Приручника "Идентификација прекограничних пројекта у области одрживог планинског туризма". Водећи партнер на пројекту је Регионална агенција за развој источне Србије, док је Румунско удружење за трансфер технологија и иновације – Мехединти.

Конференција за новинаре је у сали за састанке Општинског већа у Кладову.