Четвртак, 01. Април 2021.

Позив за доставу предлога за награде

Поводом Дана Општине Кладово ,, 26.април, позивамо грађане, правна лица, органе управе, политичке и невладине организације да доставе  предлоге, у писаној форми са аргументованим образложењем, за доделу награда и то:

Повељу захвалности  (Повеља захвалности може се доделити домаћем или страном, физичком  или правном лицу, као и домаћим или иностраним општинама, односно градовима или институцијама за  плодотворну сарадњу и изузетан допринос у афирмацији општине Кладово, као и за пружену помоћ Општини или грађанима Општине Кладово)

Награду за животно дело( Награда за животно дело може се доделити појединцима, без обзира на пребивалиште, националну припадност, односно држављанство, чија достигнућа у континуитету оплемењују људско друштво уопште, манифестујући  позитивно дејство на подручју кладовске општине  кроз утицај на унапређењу међуљудских односа, креативних потенцијала и услова живљења.)

Годишњу награду( Годишња награда ( највише 4 награде у једној години ) може се доделити појединцима са редовним боравком на подручју општине Кладово, или колективима који своје делатности обављају на истом подручју:

- за постигнуте резултате у учењу, спорту, култури, науци, уметности – за средњошколце и студенте;

- за радно ангажовање грађана и постигнуте резултате ( у разним областима), који имају нарочити значај за афирмацију општеприхваћених друштвених вредности;

- за радне резултате колектива, који имају нарочити значај за афирмацију општеприхваћених друштвених вредности;

- за хуманитарне активности и испољену солидарност грађана)

Повеља почасни грађанин(Повеља почасни грађанин додељује се појединцима за дела која су допринела и доприносе јачању угледа и развоја Општине, као и за зазаслуге у развоју сарадње, пријатељских, привредних, културних и других односаизмеђу Општине Кладово и других општина, градова или држава.

 

Предлоге доставити Скупштини општине Кладово, ул. Краља Александра 35 (За комисију за доделу награда и јавних признања) закључно са 12,04. 2021.године.

 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА

 

Председник,

Наташа Стојановић Милић,ср.

 

 

Документ преузети овде