Четвртак, 28. Јун 2018.

Потписивање уговора за јавну расвету

 

Председник општине Кладово Радисав Чучулановић потписао је уговор  је са конзорцијумом српских компанија  о јавно-приватном партнерству за реконструкцију, рационализацији и одржавању јавног осветљења у граду и насељеним местима. Процењује се да ће увођење лед расвете смањити потрошњу струје чак шест пута. Постављање нове опреме финансираће приватни партнер, а након завршетка посла који ће трајати шест месеци  уштеда у трошковима јавне расвете биће 82 одсто.Током реконструкције система јавне расвете у насељеним местима у општини Кладово  биће уграђено 4849 лед сијалица.Сва уграђена опрема ће постати власништво општине, предрачунска вредност је око 2,8 милиона евра са роком одржавања у наредних 13 година, а план је да се замена сијалица лед диодама заврши до половине децембра.