Петак, 14. Октобар 2016.

ПОПРАВКА ПУТА У АТАРУ МАНАСТИРИЦЕ

У оквиру поправке локалних и некатегорисаних путева у атару Манастирице  на три локације су санирана оштећења на коловозу  и постављене бетонских  цеви пречника 1000 милиметара као пропусти за прихват атмосферских падавина и бујичних вода.На деоници пута од Давидовца до насеља уследила је и поправка клизишта.Ти радови допринеће безбеднијој комуникацији учесника у саобраћају.Механизацијом предузећа " Мавас"  пробијен је и поравнат  нови шумски пут дужине око 200 и ширине три метра.Та деоница омогућиће  мештанима лакши приступ до њихових шума. Предрачунска вредност радова које финансира локална самопурава је око 350.000 динара.Радове су обишли Саша Николић менаџер општине Кладово, Давид Ђурђевић члан општинског већа и Јован Стингић начелник Општинске управе.