Петак, 06. Децембар 2019.

ПОЧЕО ПРОГРАМ "ПОМОЋ У КУЋИ", НА ТЕРЕНУ 9 ГЕРОНТОДОМАЋИЦА

У згради Општинске управе у Кладову  са девет геронтодомаћица и Удружењем "Инклузија данас" из Прокупља локална самоуправа потписала је уговоре па ће оне у наредна 4 месеца свакодневно обилазити старачка домаћинства и пружати помоћ старијим људима. Реч је о пословима попут набавке намирница и лекова, помоћи при одласку код лекара, одржавања хигијене, припремања оброка, помоћи у свакодневној комуникацији са околином. Уз њихову подршку корисницима се омогућава да живе у својим домовима и учествују у активностима дневног живота. "За посао геронтодомаћице определила сам се после обуке која је организована уз подршку општине Кладово. Верујем да ћу научено успешно спровести у пракси јер корисници морају да знају да кад ми дођемо, да су сигурни у нашим рукама и да ће добити све што им је потребно" рекла је Бранка Стојановић једна је од девет геронтодомаћица. За послове геронтодомаћица  уговором о делу ангажоване су жене, са евиденције незапослених са Испоставе Националне службе за запошљавање у Кладову. Планирано време трајања пројекта је четири месеца, а помоћ у кући имаће 50 корисника речено је на потписивању уговора. Геронтодомаћице ће дневно обилазити по пет корисника.

Геронтодомаћице реализују активности услуге помоћи у кући, по акредитованом програму обуке, у складу са индивидуалним планом услуге.  Помоћ у кући обезбеђује се кориснику по упуту надлежног Центра за социјални рад у трајању од пет дана у току недеље. Оне се старају  да обезбеде помоћ када је исхрана корисника у питању, односно брину се о обезбеђивању довољно хране за пензионере, одржавају њихову личну хигијену и уопште чистоћу животног простора у коме бораве - нагласио је  Ивица Крстовић  из Удружења "Инклузија данас" из Прокупља.

Кроз програм обуке  која је трајала 50 сати прошло је 15 лица  и координатор пројекта Марко Првуловић из Кладова. Они су добили серификате, а едукацију у износу од 300.000 динара финансирала је локална самоуправа.

То ранијих година није била пракса иако је осим помоћи у кући нашим најстаријим суграђанима  једна од  вредности овог пројекта запошљавање дугорочно незапослених жена  које су сада ангажоване као геронтодомаћице.  За реализацију овог пројекта 3.194.650 динара обезбедило је Министарство рада и социјалне политике Републике Србије - поручио је Саша Николић председник општине Кладово.

Изменама Закона о социјалној заштити одређене услуге су измештене из Центра за социјални рад, а то су услуге геронтодомаћице које, реализују активности услуге помоћи у кући, по акредитованом програму обуке, Кладовске геронтодомаћице  су обучене и сертификоване за рад са старима што је гаранција да могу да  одговоре на захтеве и  потребе корисника.