Четвртак, 13. Јун 2019.

ПОДРШКА ЦРКВЕНИМ И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

На Конкурсу општине Кладово из буџета за 2019. годину за суфинансирање Програма које реализују  цркве  и верске заједнице надлежна Комисија је расподелила  4.999.980 динара. Црквеној општини  Кладово за пројекат Грађевинско - занатски радови на фасади парохијског дома одобрен је износ од 2.395.200 динара. Реконструкција и доградња цркве Светог Николе у насељу Подвршка финансира ће се са 1.197.600 динара. За реализацију Пројекта  изградња помоћног објекта  у Црквеној општини Ртково одобрен је износ од  299.400 динара, док је за санацију  крова парохијског дома у Брзој Паланци  одобрено 509.980 динара. Идејно решење  изградње летњиковца у дворишту храма у Малој Врбици биће суфинасирано са 598.800 динара. Носиоци пројекта морају до 31. децембра 2019. године да надлежној Комисији доставе наративни и финансијски извештај након  завршетка реализације пројекта.