Петак, 03. Аугуст 2018.

Општинско веће

На 2.седници Општинског Већа усвојен је Извештај о реализацији буџета

општине Кладово за првих шест месеци  ове године.Буџетски приходи

износе 338,6  милиона динара, реализовани су са 42 одсто од плана и на

нивоу су  прописане динамике, закључак је са седнице локалне Владе

Расходи и издаци буџета општине Кладово у периоду јануар- јун износе

288,8 милиона динара односно 29,8 одсто од плана, тако да је забележен

суфицит од близу 49,8 милиона динара. Чланови општинског већа

једногласно су усвојили предлог Одлуке за пријем две медицинске

сестре- васпитача у ПУ "Невен", што значи да ће бити збринути сви

малишани родјени 2016. године чија су  оба или један од родитеља у

радном односу тако да се укида листа чекања. Већници су усвојили и

Закључак  којим се ставља ван снаге претходна Одлука о исплати

једнократне новчане помоћи из буџета општине Кладово на име

накнаде штете од елементарних непогода.