Петак, 02. Децембар 2016.

Општинско веће 2.12.2016.

Дана, 2. децембра 2016. одржано је Општинско веће. На већу су разматране следеће тачке дневног реда:

 1.      Разматрање записника са претходне седнице;

 2.      Разматрање предлога Одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе

3.      Разматрање предлога Одлуке о општинској управи Кладово;

4.      Разматрање предлога Одлуке о допуни Одлуке о усклађивању пословања ЈП Дирекција за изградњу „Кладово“ из Кладова са Законом о јавним предузећима;

5.      Разматрање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Комуналац“ из Кладова са Законом о јавним предузећима;

6.      Разматрање предлога Решења о разрешењу директора Туристичке организације и предлога Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Кладово;

7. Разматрање предлога Одлуке о службеном путовању у иностранство

Записник са седнице Општинског већа од 25.11.2016.године усвојен је једногласно, без примедби. Што се тиче тачке 2, председник Радисав Чучулановић је рекао да општина Кладово има проблем са бројем запослених због самог Закона о максималном броју запослених,  односно због статистичког податка о броју становника општине Кладово, који се исказује тако да изражава много мањи број становника него што заиста јесте. Председник Радисав Чучулановић је навео два главна разлога за измену Одлуке о максималном броју запослених: усклађивање систематизације са Законом о запосленима у територијалној аутономији и локалној самоуправи и престанак рада Дирекције „Кладово“ по Закону о јавним предузећима.

Образлажући дати предлог одлуке,тачка 3, начелник Јован Стингић је рекао да се одлука о општинској управи мења због преузимања дела послова и радника из Дирекције „Кладово“ – додаје се једно ново одељење и због прописане обавезе образовања кабинета председника општине.

Тачке 4. и 5. Начелник Јован Стингић је образложио да ће Дирекција „Кладово“ још око месец дана функционисати путем уговора, до доношења одлуке о ликвидацији, а подела делатности се врши на Општинску управу и на ЈП „Комуналац“.

Тачка 6. Једногласно су прихваћени предлози Управног одбора Туристичке организације за разрешење директорке Невенке Болдорац и именовање Давида Ђурђевића за вршиоца дужности директора Туристичке организације, утврђени су предлози решења о разрешењу директора Туристичке организације и решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Кладово и исти се упућују СО Кладово на разматрање и усвајање.