Четвртак, 27. Септембар 2018.

ОПШТИНА KЛАДОВО РЕШАВА СТАТУС ТЕШKО ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА

Општина Kладово и Локални савет за запошљавање потписали су Уговор о раду са 16
послодаваца код којих ће 20 незапослених лица из категорије теже запошљивих, која су
старија од 50 година, бити радно ангажована 12 месеци. Уговори о раду допринеће
решавању њиховог статуса, захваљујући и подршци послодаваца.Програм запошљавања
незапослених лица из категорије теже запошљивих општина Kладово је реализовала уз
техничку подршку Националне службе за запошљавање.
Предузетницима су Уговоре уручили Милисав Ратопекић председник општине Kладово и
његов помоћник Саша Николић. За финансијску подршку предузетницима из општинског
буџета за 2018. годину опредељено је 4 милиона динара.