Петак, 21. Септембар 2018.

Održana sednica Opštinskog veća

На четвртој седници Општинског већа једногласно је усвојен Предлог одлуке о измени и допуни буџета општине Кладово за 2018. годину.

Усвојене измене неће утицати на повећање прихода који остају у износу од 976,4 милиона динара, с обзиром да је ребалансом буџета урађено препакивање унутар постојећих расхода у износу од 30,5 милиона динара. Средства ће бити пеусмерена на зимско одржавање путева, за предшколско, основно и средње образовање, за текућу буџетску резерву, за активности Центра за културу, док је свим спортским клубовима којима су одобрена средства на конкурсу за финансирање или суфинансирање програма опредељено још по 10 одсто више новца. Намера је да се обезбеди несметано функционисање свих корисника буџета до краја календарске године – казао је Милисав Ратопекић председник општине Кладово.  Једногласну подршку већника  добили су Извештај о раду, Програм и Годишњи план рада предшколске установе "Невен". На седници већа усвојена је Одлука да се менаџменту ЈП "Јединство" лични доходци умање за 25 процената, док су руководећем кадру у ЈП "Комуналац" примања умањена за 15 одсто. Те одлуке се не односе на запослене у та два јавна предузећа додао је Ратопекић. После конструктивних дискусија чланови Општинског већа одлучили су да власници стамбених кућа на територији општине Кладово на име накнаде за канализацију  убудуће плаћају 5 кубика утрошене воде по члану домаћинства .Том приликом исправљена је вишедеценијска неправда истакао је Ратопекић. На седници локалне Владе једногласно су усвојене оставке Бранка Мајкановића директора ЈП "Јединство", за вршиоца дужности именован је Саша Савић и Веселина Мајовића директора ЈП "Kомуналац", па ће вршиоц дужности бити Никола Думитрашковић који је раније обављао функцију директора тог комуналног предузећа. Подршку већника добила је и Одлука о именовању професора Бојана Божановића  за члана Надзорног одбора Друштва посебне намене ЛЕД Kладово ДОО Нови Сад. О појединим одлукама са ове седнице изјашњаваће се и одборници локалног парламента на седници СО Kладово која ће бити одржана 26.септембра.