Среда, 26. Фебруар 2020.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На седници Општинског већа усвојен је предлог Нацрта Локалног акционог плана запошљавања општине Кладово за 2020. годину, у коме су садржани приоритети запошљавања, кроз реализацију програма стручнe праксe, односно за субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих. За ту намену из буџета локалне самоуправе, у текућој години опредељено је пет милиона динара.
- За реализацију програма стручнe праксe за младе, који је усмерен на лица са евиденције Испоставе Националне службе за запошљавање, без радног искуства у струци или на она која немају радног искуства у својству приправника издвојено је 3 милиона динара, односно милион динара више него у претходној години јер је наш циљ да помогнемо младим и школованим људима да заснивањем радног односа остану у родном крају. У оквиру решавања статуса лица из категорије теже запошљивих за субвенције послодавцима за њихово запошљавање из буџета општине Кладово, у овој години определили смо 2 милиона динара - истакао је Саша Николић, председник општине Кладово.

Чланови Општинског већа у Кладову дали су једногласну подршку Извештају о реализованим активностима локалног Савета за безбедност саобраћаја на путевима у општини Кладово у 2019. години, уз констатацију да је у анализираном периоду од наплаћених казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, који су учињени на подручју наше општине у буџет општине Кладово уплаћено 3.520.350 динара. Од тог износа за реализацију програма утрошено је 1.693.767 динара. Подршку већника добио је и Годишњи програм за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у локалу у 2020. години у којој је за реализацију активности планиран износ од 2,6 милиона динара од чега је милион динара опредељено за монтажу видео надзора.

Чланови Општинског већа усвојили су Програм за коришћење биомасе у енергетске сврхе у општини Кладово и дали су подршку Споразуму о заједничком управљању комуналним отпадом чији су потписници из осам градова и општина из Борског и Зајечарског округа. То је део активности које се односе на изградњу рециклажног центра за управљање комуналним отпадом "Халово 2" кроз процес јавног приватног партнерства, док ће се у Кладову градити трансфер станица за редовно сакупљање и транспорт комуналног отпада. Подршку већника добила је и одлука о боравишној такси на подручју општине Кладово у износу од 80 динара, док ће физичка лица издаваоци категорисаних соба плаћати 1000 динара годишње по лежају на име паушалног пореза.