Четвртак, 13. Фебруар 2020.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На седници Општинског већа једногласно је усвојена Одлука о додели искључивог права ЈП "Комуналац" за обављање послова чишћења улица и тротoара и изношења смећа, као и уређењa и одржавањa зелених и парковских површина. Реч је о услугама на које се не примењује закон о јавним набакама наглашено је на седници. Чланови већа усвојили су Правилник о допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Кладово у којем су дефинисана 83 радна места на која је на одређено и неодређено време распоређено 101 лице.
Једногласну подршку добила је и Одлука о месечном износу накнаде од 6000 динара председницима савета месних заједница, која ће се у 2020. години примењивати од дана усвајања на седници СО Кладово. На седници Општинског већа усвојен је и обједињени предлог Решења Комисије за финансирање или суфинансирање потреба и интереса грађана у области спорта. Укупно 25 спортских клубова, спортских друштава, организација и савеза добиће 20,6 милиона динара.