Четвртак, 02. Март 2017.

ОДРЖАНА 25. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На 25. седници Општинског већа у Кладову усвојен је предлог Одлуке о максималном броју запослених  на неодређено време у систему локалне самоуправе ,јер је бројно стање са  344, замењено   бројем 343 извршиоца. У систему Општинске управе бројно стање са  99 извршилаца није промењено већ је дошло до измене  појединачног броја запослених у организационим јединицама .Због ликвидације из табеле је обрисано ЈП  Дирекција за планирање и изградњу "Кладово",  док  су бројеви 1 и 2 у табелама месна заједница Кладово и  МЗ Брза Паланка замењени бројем нула.Такође у  табели под ставком ЈП "Комуналац" број од 59 извршилаца замењен је бројем 62  и у табели ЈП " Јединство" број 100 замењен је бројем 99. Већници су дали сагласност на измену Статута ЈП "Комуналац" и "Јединство", а усвојили су и Програм пословања  за 2017. годину Центра за културу,као и Извештај о раду ЈП " Комуналац" у прошлој години.Подршку је добио и предлог Одлуке о накнади  председницима Савета месних заједница у износу од 6000 динара месечно од 1. марта ове године.Већници су се изјашњавали и о другим питањима дневног реда која су у домену њиховог одлучивања.