Петак, 27. Март 2015.

ОДЛУКА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2015. ГОДИНУ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

Комисија за спровођење поступка за доделу средстава из буџета општине Кладово у 2015.години за подстицање пропграма/пројеката од јавног интереса, које реализују удружења грађана, формирана Решењем Општинског већа општине Кладово број: 02-8/2015-II од 19.фебруара 2015.године, након спроведеног поступка разматрања пристиглих пријава на Конкурс даје Oпштинском већу општине Кладово предлог доношења О Д Л У К Е о расподели средстава.

 

Напомена: Рок за подношење приговора до 02.04.2015.године.


Предлог Одлуке о расподели средстава из буџета Општине Кладово за 2015.годину за реализацију програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана са територије општине Кладово можете преузети овде.

 Одлука о расподели средстава удружењима