Петак, 07. Октобар 2016.

ОД 1.ЈАНУАРА 2017. НОВИ МОДЕЛ ФИНАНСИРАЊА СПОРТА

На састанку руководства општине Кладово и представника спортских клубова разговарано је о моделима  садржаним у Одлуци о финасирању или суфинасирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета општине Кладово у 2017 . години. Документ  је усвојен на седници Општинског већа и допринеће да се превазиђу бројне аномалије које су уочене у досадашњем начину финансирања спортских клубова из буџетских извора , нагласио је Радисав Чучулановић председник општине Кладово.Одредбе одлуке усаглашене су са Законом о спорту који регулише ту област .Коначан суд о предлогу Одлуке даће одборници локалног парламента објаснио је професор Бојан Божановић , члан Општинског већа задужен за спорт. Финасирање клубова до краја календарске године биће по досадашњем  принципу, из буџета преко спортског савеза,потребе клубова биће сервисиране на време, јер ће се нова Одлука примењивати од 1. јануара наредне године , истакао је Божановић.