Петак, 20. Март 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА

ЗАХТЕВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА

ЗАХТЕВЕ СА САЈТА ПОПУНИТИ И ПОПУЊЕНЕ ЗАХТЕВЕ УЗ
1.)РЕШЕЊЕ ПОСЛОДАВЦА,
2.)ДОЗНАКУ,
3.) СКЕНИРАНУ КАРТИЦУ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И
4.)ОЧИТАНУ ЛИЧНУ КАРТУ

ПОСЛАТИ НА Е-маил: ljnesic@kladovo.net
ТЕЛ.064 217 26 44