Среда, 09. Аугуст 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

У  току 2017.године за потребе Агенције за безбедност саобраћаја реализује се истраживање ставова учесника у саобраћају у Републици Србији, о безбедности саобраћаја и рзицима у друмском саобраћају. Истражују се ставови у вези са употребом сигурносних појасева, вожњом под утицајем алкохола, прекорачењем брзине, у вези са кажњавањем учесника у саобраћај и др.

Чести су случајеви да учесници у саобраћају сматрају да неће довести у опасност себе и друге учеснике ако се понашају небезбедно у саобраћају или не поштују позитивне законске одредбе и сл. Због тога је важно истражити ставове становништва и уочити које су области најургентније, када је у питању превентивно деловање  и промена свести становника о значају безбедног учешћа у саобраћају. 

Како би се добили што поузданији подаци потребно је да се испита што већи узорак становништва. Стога вас молимо да пружите подршку и узмете активно учешће у овом истраживању тако што ћете попунити online Упитник, који је сачињен за потребе истраживања.

 

Online Упитник је доступан путем следећег линка:

https://goo.gl/forms/ok65SAAI1mWDrnUp1

 

 

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ КЛАДОВО