Уторак, 13. Јун 2017.

О Г Л А С за давање на привремено коришћење, чување и одржавање непокретности у јавној својини Републике Србије путем јавног надметања