Понедељак, 23. Септембар 2019.

НЕМАР И НЕПАЖЊА УЗРОК СВЕ ВЕЋЕГ БРОЈА ПОЖАРА

Током викенда на пет различитих локација у општини Кладово на површини већој од 60 хектара евидентирано је шест пољских пожара. Горели су макија, коров и биљни остаци, незванично се претпоставља да су узроци немар и непажња - чуло се на састанку који је председник општине Кладово Саша Николић организовао са председницима Савета Месних заједница.

Од почетка септембра у општини Кладово пожари су регистровани на 25 локација припадници ВСЈ интервенисали су више од 30 пута. У гашење смо укључили све ресуре и имали смо подршку ватогасне екипе ХЕ "Ђердап". Тој појави супроставићемо се појачаним активностима на терену, то подразумева сталну контролу поља и атарских путева у катастарским општинама и то је задатак Савета месних заједница.
Неодговорном понашању појединаца локална самоуправа супроставиће се повећаним износом новчаних казни, јер је то једна од мера у спречавању оних који на пољима пале биљне остатке- упозорио је Саша Николић председник општине Кладово.
Осим неконтролисаног паљења биљних остатака потенцијалну опасност за појаву пољских пожара представља одлагање отпада изван за то одређених локација, јер веома често горе дивље депоније.

То је једна од потврда да је људски фактор у питању јер долази до пожара смећа и другог комуналног отпада који се одлаже на местима где је то забрањено. Општина је тим поводом предузела низ конкретних мера, инспекцијске службе су на терену и очекујемо да уз примену законских одредби смањимо број неконтролосаних пожара на отвореном простору. Председницима Света МЗ дали смо конкретне смернице за деловање на превенцији спречавања појаве пожара и очекујемо позитивне ефекте - истакла је Невенка Болдорац из кабинета председника општине Кладово.