Понедељак, 04. Март 2019.

НА СЕДНИЦИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА УСВОЈЕНА ЈЕ ОДЛУКА О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

На петој седници Општинског већа у Кладову усвојен је предлог  Мреже школа коју чини 5 јавних основних школа од којих су четири са издвојеним одељењима, једно издвојено одељење  школе за основно образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју и једна основна музичка школа. Подршку је добио и предлог Одлуке о мрежи јавних предшколских установа  коју чине ПУ " Невен" и васпитне групе у основним школама за реализацију припремног предшколског програма за децу у години која претходи  њиховом поласку у први разред основне школе. На седници Већа усвојени су Извештаји о раду у 2018. години јавних предузећа  "Комуналац"  и "Јединство ", позитивну оцену већника добио је и Извештај о раду ТОО Кладово за претходну годину уз констатацију да су у општини Кладово лане евидентирана  75.092 ноћења иностраних и домаћих гостију, Највећи раст бележе издаваоци соба за преноћиште јер је њихове капацитете користило 9750 туриста.

На седници Општинског већа једногласну подршку добио је предлог Одлуке о расписивању јавног  конкурса за доделу средстава  из буџета општине Кладово за 2019. годину за реализацију програма удружења грађана. За ту намену  ове године планирану су средства у износу од 5.691.000  динара. Право учешћа  имају удружења грађана са програмима од јавног интереса у области економског развоја, пољопривреде и руралног развоја, заштите животне средине, социјалне и дечије заштите, развоја културе и општих услуга локалне самоуправе. Већници су усвојили и предлог Решења  о образовању Савета за безбедност саобраћаја на путевима у општини Кладово  и предлог Решења о формирању Комисије за техничко регулисање саобраћаја на територији те подунавске општине.