Понедељак, 11. Мај 2020.

НА СЕДНИЦИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА

На 18. седници Општинског већа у Кладову једногласно је усвојен предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Кладово за 2020. годину којом су буџетски приходи повећани за 21.952.000 динара тако да приходна страна општинске касе за ову годину износи 887.358.161 динара.

"Након увећања буџета општине Кладово за 2020. годину, створени су услови за реализацију значајних инфраструктурних пројеката, јер ће се новац трошити наменски" нагласио је Саша Николић, председник општине Кладово.

На седници Општинског већа, једногласну подршку добио је Извештај о раду Туристичке организације општине Кладово  за 2019. годину уз констатацију да је прошле године остварено 79.758 ноћења или 4666 више него у 2018. години.

 Чланови општинског већа усвојили су Одлуку о одређивању локација  за постављање плутајућих објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата, односно песка и шљунка, као и  План локација  за њихово постављање на водном земљишту у нашој општини. Подршку је добио Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације за 2019. као и Програм рада Штаба  за 2020. годину.