Петак, 06. Децембар 2019.

НА СЕДНИЦИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА

На седници Општинског већа у Кладову, председавао је Саша Николић председник општине, једногласно је усвојена Одлука о измени буџета општине Кладово за 2019. годину. Корекције  неће утицати на повећање прихода који остају у износу од 916,138.228 динара, јер је обављено препакивање унутар економске класификације буџетских примања и расхода. Ребаланс ће допринети  несметаном функционисању корисника средстава буџета до краја календарске године. Том одлуком обезбеђено је 200.000 динара за суфинансирање превоза до краја календраске године за ученика средње школе из сеоских средина по утврђеним критеријумима.

Као друштвено одговорна заједница прихватили смо иницијативу директора средње школе Зорана Николића са намером да олакшамо школовање деци из месних заједница у општини Кладово који путују до школе и користе јавни превоз. За ту намену из буџета општине Кладово за 2020. годину издвојили смо 2 милиона динара. На субвенције за превоз могу рачунати ученици који испуњавају прописане критеријуме-појаснио је Саша Николић председник општине Кладово.

Чланови већа дали су сагласност на предлог Одлуке  о износу накнаде за коришћење јавних површина општине Кладово за 2020. годину, која није промењена у односу на актуелну Одлуку па ће за коришћење простора на јавној својини за пословне и друге сврхе  корисник морати да издвоји  дневно 28 динара по квадрату у првој до 20 динара у четвртој

зони. Цена за коришћење јавне површине због заузетости грађевинским материјалом у првој зони је 100 динара по квадрату, док је у четвртој 35 динара. Дневна накнада за простор који се користи за оглашавање износи 60 динара  по метру квадратном у првој, односно 20 динара у четвртој зони.

На седници Општинског већа усвојен је и предлог Одлуке о покретању поступка  ликвидације доо "Бизнис инкубатор центар Кладово", а за ликвидационог управника именован је Новица Шејњановић дипломирани економиста из Кладова.

Подршку је добио и предлог одлуке о продаји 10 стамбених јединица у згради у улици Вељка Влаховића у Кладовском насељу "Песак"  саграђеној у оквиру реализације Регионалног стамбеног програма  за трајно решење стамбених потреба избеглих лица на територији општине Кладово. На децембарској седници Општинског већа за координатора Канцеларије за младе именован је Дарко Стевановић струковни инжењер из Кладова.

Већници су усвојили и краткорочни акциони план квалитета ваздуха  за општину Кладово  који ће бити достављен Министарству за заштиту животне средине због давања сагласности. Чланови  општинског већа усвојили су Програм пословања у 2020. години јавих предузећа и установа чији је оснивач локална самоправа, односно Центра за културу, ТОО Кладово и ЈП "Комуналац"и "Јединство".